Името

 

Класно епархийно училище „Св. Кирил и Методий“
1850 – 1868 г.

Пловдивска мъжка гимназия „Св. Кирил и Методий“

1868 – 1885 г.


I-ва мъжка гимназия „Александър I“

1885 – 1948 г.

ЕСПУ „Димитър Благоев“

1948 – 1994 г.

СОУ „Княз Александър І“

1994 – 1996 г.


ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“

от 1996 – 2016 г.

 ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
от  2016 – 2017 г.

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
от  2017 г.