Родителска среща

ГХП “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ПЛОВДИВ

 РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС, УЧЕБНА 2015-2016 ГОДИНА, ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА     08.09.2015 ГОДИНА

ОТ    17 ЧАСА

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ПОДАВАНЕ НА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СЕ ПРИЕМАТ В РАБОТНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА

26.06.2015 г. – 30.06.2015 г.

в кабинет №1 и кабинет №2

РАБОТНО ВРЕМЕ

08.00 – 17.00 ч.