Родителска среща

ГХП “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ПЛОВДИВ

 РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС, УЧЕБНА 2015-2016 ГОДИНА, ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА     08.09.2015 ГОДИНА

ОТ    17 ЧАСА

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ПОДАВАНЕ НА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СЕ ПРИЕМАТ В РАБОТНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА

26.06.2015 г. – 30.06.2015 г.

в кабинет №1 и кабинет №2

РАБОТНО ВРЕМЕ

08.00 – 17.00 ч.

Прием 2015-2016 г.

Прием в ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“

През учебната 2015 / 2016 година Хуманитарната гимназия ще отвори гостоприемно врати за даровити и талантливи ученици, с които уверено ще продължи в 21 век през третото хилядолетие.

Прием Брой паралелки Прием (общо) Балообразуващи предмети  Конкурсни изпити
Български език и литература с интензивно изучаване на английски език 3 78 Български език

История

Български език

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на немски език  2  52 Български език

История

Български език

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на френски език 1 26 Български език

История

Български език

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на руски език 1 26 Български език

История

Български език

Математика

 

Приемът се извършва съгласно изискванията на Наредба № 11 от 28 март 2005 г. / обн. ДВ бр.29 от 2005г., изм.бр. 89/2005 г., бр. 74/2006г., бр.74/2007 г. /

Балът за класиране се образува от :

  • утроената оценка от изпита по бълг. език и литература.
  • оценката от изпита по математика.
  • оценките по бълг. език и литература и история от свидетелството за завършен 7-ми клас.

Приемът за профили “Бълг. език с английски език” и “Бълг. език с немски език” е с квота “момичета-момчета” в съотношение 70:30.

В другите два профила е премахнат квотният принцип.

 

Предстатителна изява

На 9 март 2015 година клуб „Създаване на уебсайт“ проведе представителната си изява.

Сайтове на ученици създадени в часовете, проведени по проекта УСПЕХ”

 Боян Янчелов

http://bvy-99.alle.bg

http://by99.weebly.com

http://daskalo.com/boyan99

Йоана Сандъкчийска

http://yoana00.alle.bg

http://yoana00.weebly.com

http://daskalo.com/yois00

Айлин Гюзелова

http://rglife.alle.bg

Анита Дюлгерска

http://znaniebg.weebly.com/

Антония Василева

http://schoolbel.weebly.com/

Изабела Алсагир

http://ioa-96.alle.bg/

Мария Пашова

http://mkp-00.alle.bg

http://mkp-00.weebly.com

http://daskalo.com/lkp97

Ивелина Иванова

http://iii-00.alle.bg

http://iii-00.weebly.com

http://daskalo.com/iii00

Найден Иванов

http://nii-00.weebly.com

 

ГАЛЕРИЯ