Бюджет

БЮДЖЕТ 2021 г.

Отчетен период – 01.1.2021 г. до 30.09.2021 г.

Отчетен период – 01.1.2021 г. до 30.06.2021 г.

Бланка стойностни показатели

Бланка стойностни показатели

Бланка стойностни показатели

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ

Отчетен период – 01.1.2021 г. до 31.03.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ


БЮДЖЕТ 2020 Г.

Отчет

Отчетен период – 01.1.2020 г. до 31.12.2020 г.

Отчетен период – 01.1.2020 г. до 30.9.2020 г.

Второ тримесечие на 2020 г.

Първо тримесечие на 2020 г.


БЮДЖЕТ 2019 г.

Отчет

Първо тримесечие на 2019 г.

Второ тримесечие на 2019 г.

Трето тримесечие на 2019 г.

Четвърто тримесечие на 2019 г.

Финансови отчети