Заповеди

2021/2022 г.

Заповед – форми на обучение


Заповед – 16.06.2021 г. и 18.06.2021 г. – провеждане на НВО 10 клас

Заповед – дневен режим за 15.06.2021 г. и 17.06.2021 г.

Заповед – възстановяване на присъствени учебни занятия от 31.05.2021 г.

Заповед – Патронен празник

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 10.05.2021 г. – 28.05.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 1.05.2021 г. – 9.05.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 12.04.2021 г. – 23.04.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 1.04.2021 г. – 7.04.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

Заповед – Регионална здравна инспекция, Пловдив

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.

Заповед – междусрочна ваканция

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 04.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 24.11.2020 г.-6.12.2020 г.

Заповед – №РД-10-239/23.11.2020 г.

Заповед – определяща графика за обучение за периода 23.11.2020 г.-23.12.2020 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 12.11.20 г.-22.11.20 г.

Заповед – с цел превенция на живота и здравето на ученици, педагогически специалисти и служители в гимназията

Заповед – с цел гарантиране на качеството на ОВП при ОЕСР

Заповед – изменение на заповед за преминаване към ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/

Заповед – за преминаване към ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/ от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

Заповед – комисии, подготовка на 2020/2021 уч. година