Прием

 


Прием в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

През учебната 2017/2018 година Хуманитарната гимназия ще отвори гостоприемно врати за даровити и талантливи ученици, с които уверено ще продължи в 21 век през третото хилядолетие.

Профил Брой паралелки

Прием

(общо)

Балообразуващи

предмети 

Конкурсни изпити
Български език и литература с интензивно изучаване на английски език 3 78        

 Български език

История

Български език 

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на немски език 2 52

 Български език

История

Български език 

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на френски език 1 26

 Български език

История

Български език 

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на руски език 1 26

 Български език

История

Български език 

Математика

Приемът се извършва съгласно изискванията на Наредба № 11 от 28 март 2005 г. / обн. ДВ бр.29 от 2005г., изм.бр. 89/2005 г., бр. 74/2006г., бр.74/2007 г. /

Балът за класиране се образува от :

  • утроената оценка от изпита по бълг. език и литература.

  • оценката от изпита по математика.

  • оценките по бълг. език и литература и история от свидетелството за завършен 7-ми клас.

Приемът за профили “Бълг. език с английски език” и “Бълг. език с немски език” е с квота “момичета-момчета” в съотношение 70:30.

В другите два профила е премахнат квотният принцип.