Прием

 


Прием в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

През учебната 2019/2020 година Хуманитарната гимназия ще отвори гостоприемно врати за даровити и талантливи ученици, с които уверено ще продължи в 21 век през третото хилядолетие.

Профил Брой паралелки

Прием (общо)

Балообразуващи предмети 

Конкурсни изпити
Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език 3 78        

 БЕЛ

История

БЕЛ

Математика

Хуманитарни науки с интензивно изучаване на немски език 2 52

БЕЛ

История

БЕЛ

Математика

Хуманитарни науки с интензивно изучаване на френски език 1 26

БЕЛ

История

БЕЛ

Математика

Хуманитарни науки с интензивно изучаване на руски език 1 26

БЕЛ

История

БЕЛ

Математика

Приемът в гимназията се извършва съгласно Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, глава четвърта, раздел III Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

Балът за класиране се образува от :

  • утроената оценка от изпита по бълг. език и литература от Национално външно оценяване.

  • оценката от изпита по математика от Национално външно оценяване.

  • оценките по бълг. език и литература и история от свидетелството за основно образование.

Приемът за профили „Хуманитарни науки с английски език” и „Хуманитарни науки с немски език” е с квота “момичета-момчета” в съотношение 70:30.

В другите два профила е премахнат квотният принцип.

ЗАПИСВАНЕ

Комисията, която ще извършва записванията на учениците, ще работи в допълнително указано помещение в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, както следва:

I ЕТАП :

II ЕТАП :

III ЕТАП :

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ СЛЕД VІІ КЛАС:

1. Свидетелството за основно образование – оригинал

2. Заявление за записване /бланка на училището/

3. Талон за имунизационното състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)