Свободни места

Описание Профил Клас Брой места
С интензивно изучаване на английски език за учебната 2020/2021 година. Документи се приемат от 15.10. до 19.10.2020 г. /вкл./ „Хуманитарни науки“ 8 1
С интензивно изучаване на Френски език, за учебната 2020/2021 година. „Хуманитарни науки“ 10 1
С интензивно изучаване на Немски език – момиче, за учебната 2020/2021 година. „Хуманитарен“ 12 1
С интензивно изучаване на френски език, за учебната 2020/2021 година. „Хуманитарен“ 12 2