Свободни места

Описание Профил Клас Брой места
С интензивно изучаване на Английски език – за момче, за учебната 2019/2020 година. „Хуманитарен“ 11 1
С интензивно изучаване на Френски език, за учебната 2019/2020 година. „Хуманитарен“ 9 1
С интензивно изучаване на Немски език – за момиче, за учебната 2019/2020 година. „Хуманитарен“ 9 1
С интензивно изучаване на немски език за момче. „Хуманитарен“ 10 1
С интензивно изучаване на Немски език – момиче, за учебната 2019/2020 година. „Хуманитарен“ 11 1
С интензивно изучаване на френски език, за учебната 2019 / 2020 година. „Хуманитарен“ 11 2