Успех

2014-2015 учебна година

През 2014-2015 учебна година,  ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“, продължава да работи по проект „УСПЕХ“

№ 

Ръководител

Тематично направление

1

Стефана Кузова Стойчева

Клуб „Млад приложник“

2

Янушка Колева Узунова

Клуб „Химията около и вътре в нас“

3

Ирина Кирилова Михова-Нанкова

Клуб „Здраве – сексуално и репродуктивно здраве“

4

Ирина Кирилова Михова-Нанкова

Клуб „Здраве – здравословно хранене“

5

Самуил Стойков Шивачев

Клуб „Политически модели на ХХ-ти век“

6

Евгения Георгиева Пайташка

Клуб „Хигия“

7

Веселина Николова Брънчева

Секция „Млад еколог и екскурзовод“

8

Спас Георгиев Геленов

Клуб „Екоразходки или екопътеки“

9

Костадин Стефанов  Тенев

Секция „Да успяваме заедно – колективни спортове“

10

Димитринка Георгиева Гушева

Секция по масов спорт – волейбол – момичета

11

Любка Стоянова Николова

Клуб „Млад журналист“

12

Росица Хубенова  Касабян

Клуб „Млад фотограф“

13

Надя Любенова Паунова

Клуб „Руски език чрез стихове и песни“

14

Гергана Петрова Карабаджакова

Клуб „Математически фолклор“

15

Любка Кирилова Марчева

Клуб „Пътешествие в Русия“

16

Невена Росенова Табакова

Клуб „Русский мир“

17

Ралица Емилова Димитрова

Клуб „Математическа лингвистика“

18

Диана Недева Атанасова

Клуб „Италия – език и култура“

19

Христина Асенова Пъжева

Клуб „Моят първи милион“

20

     Екатерина Тодорова Бойчева

Клуб „Франкофон“

21

 Сашка Кирилова Александрова

               Дискусионен клуб „Тайни и загадки в история“

22

инж. Мария Тодорова Грънчарова-Христова

Клуб „Създаване на уебсайт“

24      Сашка Кирилова Александрова                             Клуб „Да съхраним България“


25             Стефана Кузова Стойчева                                 Клуб „Занимателна химия“


26          Янушка Колева Узунова                                         Клуб „Магията на химията“


27          Мария Димитрова Койчева                                        Секция “Лека атлетика“


28           Мария Димитрова Койчева                                        Секция “Мажоретки“


29   Димитринка Георгиева Гушева       Секция „Масов спорт – волейбол – момчета“


30         Павлина Петрова Игнатова                             Клуб „Графичен дизайн“


31         Павлина Петрова Игнатова                         Клуб „Занимателна математика“


2012-2013 учебна година

През 2012-2013 учебна година,  ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“, отново участва в проект „УСПЕХ“ с много нови извънкласни и извънучилищни дейности.

№ 

Ръководител

Тематично направление

1

Стефана Кузова Стойчева

Клуб „Млад приложник“

2

Янушка Колева Узунова

Клуб „Химията около и вътре в нас“

3

Петя Иванова Герасимова

Клуб „Химията от древността до края на света“

4

Ирина Кирилова Михова-Нанкова

Клуб „Здраве“

5

Светла Николова Караянева

Клуб „Национални особености в храненето“

6

Евгения Георгиева Пайташка

Клуб „Хигия“

7

Веселина Николова Брънчева

Секция „Млад еколог“

8

Спас Георгиев Геленов

Клуб „Екоразходки или екопътеки – запознаване с природата, растителен и животински свят“

9

Костадин Стефанов  Тенев

Секция „Да успяваме заедно – колективни спортове“

10

Димитринка Георгиева Гушева

Секция по масов спорт – волейбол

11

Николина Георгиева  Георгиева

Клуб „Млад журналист“

12

Росица Хубенова  Касабян

Клуб „Млад фотограф“

13

Елисавета Гавраилова Чолакова

Клуб „Пътешественик“

14

Светла Иванова Коева

Клуб „Култура в немскоезичните страни“

15

Любка Кирилова Марчева

Клуб „Руският език – прозорец към света“

16

Невена Росенова Табакова

Клуб „Комуникативни пространства на говорещите“

17

Желязко Събчев Събев

Клуб „Математическа лингвистика“

18

Светла Николова Караянева

Клуб „Историята в игри“

19

Любка Стоянова Николова

Клуб „Родознание“

20

Екатерина Тодорова Бойчева

Клуб „Професия туризъм в моя роден град“

21

Сашка Кирилова Александрова

Дискусионен клуб „Дипломация и институции в българската и световна история“

22

инж. Мария Тодорова Грънчарова-Христова

Клуб „Създаване на уебсайт“

2012 година

http://ghpuspeh.weebly.com

http://ghp-uspeh.alle.bg/

От 2.02.2012 г. ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив,  работи по проект „Успех”, който се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“, по Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година.

Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Ръководител на проект „Успех” е Директорът на ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив, Соня Киркова, асистент оперативно управление на проекта е Иванка Милева, а счетоводител по проекта е Георги Хаджийски.

В ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” са създадени групи за извънкласни и извънучилищни дейности по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Във всяка група има по 15 ученици, които оформят секция „Млад еколог” с ръководител Веселина Брънчева, клуб „Етнография” с ръководител Николина Георгиева, клуб „Славееви гласове” с ръководител Росица Хубенова, клуб „Млад приложник” с ръководител Стефана Стойчева, секция „Да успяваме заедно в колективни спортове” с ръководител Костадин Тенев, клуб „Създаване на интернет сайт” с ръководител инж. Мария Грънчарова, клуб „Здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве” с ръководител Ирина Нанкова.