Ученици

Списък на учебниците, които ще бъдат използвани в ХГ през 2023-2024 учебна година

Информация за зрелостниците

Информация относно здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование може да откриете тук

Списък с произведения за летен прочит за осми клас