ДЗИ

 

График за провеждане на ДЗИ – майска сесия
I. Български език и литература 18 май 2022 г. 08.30ч.
II. Втори ДЗИ 20 май 2022 г. 08.30ч.
III. ДЗИ по желание на ученика – провеждат се в периода 26.05 – 03.06. 2022 г.
1. Математика .
2. География и икономика
3. Химия и опазване на околната среда
4. История и цивилизация
5. Физика и астрономия
6. Философски цикъл
7. Биология и здравно образование
8. Испански език
9. Италиански език
10. Руски език
11. Немски език
12. Английски език
13. Френски език

График за дейностите, свързани с ДЗИ

Дейност срок
1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ От 03.02.22 г.
До 18.02.22 г.
2. Допускане до ДЗИ До 17.05.22 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали
До 17.05.22 г.
4. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ До 17.05.22 г.
5. Оценяване на изпитните работи От 20.05.22 г.
До 06.06.22 г.
6. Обявяване на резултатите от ДЗИ До 08.06.22 г.
Ако искате да промените годишна оценка по определен предмет
1. Подавате заявление до Директора
2. Получавате конспект за изпита от пом.дир.УВД
3. Явявате се на писмен изпит с времетраене 3 астрономически часа по
БЕЛ, а по І и ІІ чужд език се явявате и на устен изпит.
4. Резултатите от положения изпит се вписват в личния Ви картон и
влизат в дипломата за средно образование.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ
МОН зелен телефон за матурите: 080019010
МОН интернет адрес: www.minedu.government.bg
МОН e-mail: press_mon@minedu.government.bg
Цялата информация за ДЗИ: http:www.zamaturite.bg