ДЗИ

 

График за провеждане на ДЗИ – майска сесия
I. Български език и литература 22.8.2024г. 08.30ч.
II. Втори ДЗИ 23.8.2024г. 08.30ч.
III. ДЗИ по желание на ученика – провеждат се в периода 26.08-30.08.2024 г.
1. Математика .
2. География и икономика
3. Химия и опазване на околната среда
4. История и цивилизация
5. Физика и астрономия
6. Философски цикъл
7. Биология и здравно образование
8. Испански език
9. Италиански език
10. Руски език
11. Немски език
12. Английски език
13. Френски език

График за дейностите, свързани с ДЗИ

Дейност срок
1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ От 26.06.24 г.
До 11.07.24 г.
2. Допускане до ДЗИ До 21.08.24 г.
3. Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали
До 21.08.24 г.
4. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ До 21.08.24 г.
5. Оценяване на изпитните работи От 24.08.24 г.
До 04.09.24 г.
6. Обявяване на резултатите от ДЗИ До 05.09.24 г.
Ако искате да промените годишна оценка по определен предмет
1. Подавате заявление до Директора
2. Получавате конспект за изпита от пом.дир.УВД
3. Явявате се на писмен изпит с времетраене 3 астрономически часа по
БЕЛ, а по І и ІІ чужд език се явявате и на устен изпит.
4. Резултатите от положения изпит се вписват в личния Ви картон и
влизат в дипломата за средно образование.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Учебно-изпитните програми за държавните
зрелостни изпити са по общообразователните учебни предмети, както
следва:
1. български език и литература (приложение № 22);
2. чужд език (приложение № 23);
3. математика (приложение № 24);
4. информационни технологии (приложение № 25);
5. история и цивилизации (приложение № 26);
6. география и икономика (приложение № 27);
7. философия (приложение № 28);
8. биология и здравно образование (приложение № 29);
9. физика и астрономия (приложение № 30);
10. химия и опазване на околната среда (приложение № 31)

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
са по профилиращите учебни предмети, както следва:
1. български език и литература (приложение № 16); стр. 127
2. чужд език (приложение № 17); стр. 130
3. математика (приложение № 18); стр.136
4. информатика (приложение № 19); стр.141
5. информационни технологии (приложение № 20); стр. 144
6. история и цивилизации (приложение № 21); стр. 147
7. география и икономика (приложение № 22); стр. 149
8. философия (приложение № 23); стр. 152
9. биология и здравно образование (приложение № 24); стр. 154
10. физика и астрономия (приложение № 25); стр.160
11. химия и опазване на околната среда (приложение № 26); стр. 165
12. музика (приложение № 27); стр. 171
13. изобразително изкуство (приложение № 28); стр. 173
14. предприемачество (приложение № 29); стр.179.

МОН зелен телефон за матурите: 080019010
МОН интернет адрес: www.minedu.government.bg
МОН e-mail: press_mon@minedu.government.bg
Цялата информация за ДЗИ: http:www.zamaturite.bg