Документи

Уведомяваме всички ученици, че освобождаването от часовете по ФВС е регламентирано в чл. 26, ал. 1, т. 3 от Правилника за дейността на гимназията:

„ 3. В началото на учебната година /или когато възникне необходимост/ родителите на учениците, освободени с медицинско заключение от часовете по физическо възпитание и спорт, подават лично в канцеларията заявление /по образец/. Към заявлението прилагат съответния документ. Учениците задължително присъстват в часовете по предмета, освен ако в заявлението на родителя изрично не е декларирано, че поема отговорност за ученика. “

Документи за стипендии

Заповед за определяне на комисия за стипендии

Заповед критерии за стипендии II срок за учебната 2019/2020 г.

Заповед критерии за стипендии II срок за учебната 2018/2019 г.

Образци:

 

Отпуснати стипендии