НВО 10 клас

                                       График за провеждане на НВО 10 клас

1. Български език и литература 10 юни 2024 г. 08.00 ч.
2. Математика 12 юни 2024 г. 08.00 ч.
3. Чужд език /по желание на ученика/ 11 юни 2024 г. по график в зависимост от нивото
4. Информационни технологии /по желание на ученика/ 14 юни 2024 г.   по график в                                две сесии

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентности – 01.02.2024 г. -16.02.2024 г.

Издаване на служебни бележки – до 07.06.2024 г.

Оценяване на изпитните работи – 13 – 21.06.2024 г.

Обявяване на резултатите – 28.06.2024 г.

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)