НВО 10 клас

                                       График за провеждане на НВО 10 клас

1. Български език и литература 9 юни 2020 г. 8.00 ч.
2. Математика 11 юни 2020 г. 8.00 ч.
3. Чужд език /по желание на ученика/ 17 юни 2020 г. 8.00 ч.
4. Информационни технологии /по желание на ученика/ по график

в периода 15 – 19 юни 2020 г.

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности