География

Нов успех

Лауреат на Националната Олимпиада по Гражданско образование (5-6 май 2012 г, гр. София).

Ива Генева Генева от 12а клас стана лауреат на Националната Олимпиада по Гражданско образование. Ученичката защити пред Националната комисия, в която се включват преподаватели от висши училища, експерти, учители, проект на тема: "Обновяване и развитие на облика на тепетата – Младежки хълм и Бунарджик в град Пловдив, чрез изграждането на въжен лифт и други съоръжения". Ива аргументира, писмено, гражданската си позиция по типичен случай (казус) – според регламента на Олимпиадата. Окончателната й оценка е Отличен 6.00.

Подготовката за Олимпиадата беше извършена в часовете към Националната програма на МОМН "С грижа за всеки ученик", модул: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, проект "Гражданско образование" с ръководител Веселина Брънчева – учител по География и икономика през учебната 2011-2012 г.

Статутът на лауреат от Национална Олимпиада дава право за постъпване във ВУЗ.

Пожелаваме на Ива бъдещи успехи, както и на учениците, с който разработи проекта!


 
Спечелена награда от Иван Маринов, с ръководител Веселина Брънчева от участието в конкурс на ЕС "Младежка награда за развитие 2007"  с постер