Математическа лингвистика

В началото на 2002/2003 учебна година три любознателни момичета /Надежда Згурова, Нина Пеева и Росица Пейчинова/ под ръководството на преподавателя по математика Д. Родопска създадаха клуб на занимаващи се с математическа лингвистика.

Защо математическа лингвистика?

  • Защото в гимназията се изучават чужди езици – английски, френски, немски и руски, а лингвистиката е наука за развитието, явленията и връзката между езиците.
  • Защото явленията в даден език могат да се опишат с математически методи.
  • Защото има връзка с информатиката и нейните матиматически основи, с теорията на езиците за програмиране.
  • Защото има приложение в изучаване на естествените езици и разчитане на непознати писмености.
  • Защото в ПУ,,Паисий Хилендарски” към филологическия факултет има специалност Лингвистика

Клуб Математическа лингвистика

През годините дейността на клуба се разширява и броят на членуващите се увеличава. Ежегодно участват в Национални зимни математически състезания, Общински, Областни и Национални олимпиади. Така участниците придобиват опит като състезатели и непрекъснато подобряват резултатите си.

 

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

участвали в Национални зимни математически състезания,

Общински, Областни и Национални олимпиади

ръководител на отбора: Димитрия Родопска

 

2009/2010 г.

Национална олимпиада по математическа лингвистика /НОМЛ /

гр. Русе

Елица Миланова

Цветелина Янакиева

Ренета Чилингирова

Валентин Глухчев

Национални зимни математически състезания /НЗМС /

гр. Русе

Елица Миланова

Валентин Глухчев

Ренета Чилингирова

Силвия Трифонова

Христина Атанасова

Теодора Гуделова

Елица Миланова с резултатите от НЗМС и НОМЛ е включена в разширения състав на Националния отбор за Международната олимпиада.

2008/2009 г.

Национална олимпиада по математическа лингвистика /НОМЛ /

гр. Стара Загора

Елена Христозова

Калина Крантова

Цветелина Янакиева

Елица Миланова

Елица Миланова с резултатите от НЗМС и НОМЛ е включена в разширения състав на Националния отбор за Международната олимпиада. След проведена подготовка бе включена в отбор участващ във Всерусийската олимпиада по математическа лингвистика.

В отборното състезание отборът се класира на първо място.

Национални зимни математически състезания /НЗМС /

гр. Бургас

Елена Христозова

Цветелина Янакиева

Елица Миланова – VІІІ място

Валентин Петров – Х място

Ренета Чилингирова

Елена Андонова

2007/2008 г.

Национална олимпиада по математическа лингвистика /НОМЛ /

гр. Благоевград

Елена Христозова

Калина Крантова

Павел Начев

Николай Ставрев

Цветелина Янакиева

Елица Миланова

Дима Матева

В отборното състезание, отборът ни се класира на четвърто място.

Национални зимни математически състезания /НЗМС /

гр. Русе

Елена Христозова

Калина Крантова

Павел Начев

Николай Ставрев

Цветелина Янакиева

Елица Миланова

2006/2007 г.

Национална олимпиада по математическа лингвистика /НОМЛ /

гр. Хасково

Елена Благова Христозова

трето место и получи национална диплома

Национални зимни математически състезания /НЗМС /

гр. Варна

Мария Русева

Станислава Мартинова

Таня Тончева

Елена Христозова – ІІ място

Надежда Танева

Христо Дипчиков

2005/2006 г.

Национална олимпиада по математическа лингвистика /НОМЛ /

гр. Враца

Мария Русева

Национални зимни математически състезания /НЗМС /

гр. Плевен

Мария Русева

Станислава Мартинова

Таня Тончева

Елена Христозова – ІІ място

Калина Крантова

Румен Димитров

2004/2005 г.

Национална олимпиада по математическа лингвистика /НОМЛ /

гр. В. Търново

Мария Русева

Станислава Мартинова

Таня Тончева

Румен Димитров

Георги Марков

Любка Йорданова

Национални зимни математически състезания /НЗМС /

гр.Бургас.

Мария Русева

Станислава Мартинова

Таня Тончева

Румен Димитров

Георги Марков

Надя Димитрова

2003/2004 г.

Национални зимни математически състезания /НЗМС /

гр. Русе

Мария Русева

Станислава Мартинова

Таня Тончева

Нели Ковачева

Александра Миланова

Надя Йорданова

2002/2003 г.

Национална олимпиада по математическа лингвистика /НОМЛ /

гр. Русе

Надежда Згурова

Росица Пейчинова