Руски език

Успехи на ученици:

  • програма „Силен старт”:

2004/2005 г. – Станислав Стайков

2005/2006 г. – Елица Миланова

2006/2007 г. – Елена Андонова, Ирина Славова

2008/2009 г. – Виолета Петкова, Мариела Герова 

  • сертификати за владеене на руски език според Европейските стандарти:

    група В1

Елица Миланова – 2007 г.;

Бояна Килиджийска – 2007 г.;

Гергана Запрянова – 2008 г.;

Десислава Василева – 2008 г.;

Елена Андонова – 2009 г.;

Неда Митковска – 2009 г.

  • Олимпиада по руски език – национален кръг:

Анастасия Карнаух – група В2 – второ место – 2006/2007 г.

Елица Миланова – група В1 – пето место –  2007/2008 г.

                             група В2 – пето место – 2008/2009 г.

  • проект „С грижа за всеки ученик” – ръководители Надя Паунова,

    Костадинка Витларова, Любка Марчева

2008/2009 учебна година. Участници: 35 ученика от 8 – 11 клас

2009/2010 учебна година. Участници: 17 ученика от 9 – 12 клас

 

През учебната 2008/2009 г. група ученици от 9. и 11. клас с ръководител Любка Марчева бяха поканени да посетят гр. Воронеж – Русия във връзка с проект „Деца без граници”. Бяха посетени гр. Киев, Москва и Воронеж.

Учениците взеха участие в заседанието на  Младежкия парламент в гр. Воронеж, където представиха училището, града и страната; посетиха много забележителности, музеи, изложби, паметници на културата.

Новата учебна 2009/2010 година беше открита с програма на гостуващи състави от гр. Воронеж, участващи в същия проект.