Философски цикъл

 

ПОСТИЖЕНИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛ : ДИАНА АТАНАСОВА

Личен сайт : Артемида

http://filosofiayzkustvo.wordpress.com/

       I.   Участия на ученици на Националните кръгове на олимпиадата по философия и техните успехи. Подредени  по години:

1. 1990 г. гр. Габрово – 1 ученичка от 10 клас

2. 1991г. гр. Добрич – 1 ученик на 11 място и награда за най-оригинална разработка

3. 1992г. гр. Априлци – 2 ученика

4. 1995г. гр. Ст. Загора – 1 ученичка с публикация в сборника от Олимпиадата

5. 1996г. гр. Созопол – 1 ученичка с публикация в сборника от Олимпиадата

6.  1997г. гр. София – 4 ученички

7.  2000г. гр. Банкя – 2 ученички от 9 клас, едната на 11 място в крайното класиране

8.  2001г. гр. Банкя – 5 ученички

9.  2002г. гр Банкя – 2 ученички, едната лауреат / 9 място / и другата на 15, като и двете са от 11 клас. Получават правото и стават студентки още същата година, като завършват преждевременно 12 клас

10.  2003г. гр. Банкя – 1 ученичка

11.  2005г. гр. Пловдив – 2 ученика и двамата лауреати на 2 и 3 място в крайното класиране и приети без изпит за студенти по философия в СУ „ СВ. Климент Охридски”.

12.  2006г. гр. Казанлък – 1 ученичка

13.  2007г. гр. Правец – 5 ученички, едната лауреат / 5 място / и 2–ра  в подбора за Международната олимпиада, получава правото да запише философия без изпит в СУ „ СВ. Климент Охридски”.

14.  2009 г. Велико Търново – 3 ученички, едната лауреат на Олимпиадата и участник в подбора за Международната олимпиада, и приета без изпит в СУ „ СВ. Климент Охридски” – специалност философия.

15.  2011 г.  гр. Русе – 2 ученички

16. 2012 г. гр. Благоевград – 3  ученички от 12 и 11 клас

Общ брой години -16   участия на Национално ниво, с общ брой 37 ученика, от които: 6-ма лауреати, а само през последните 3 години – 4-ма  лауреати.

    II.  Класирани на подборния етап на Международната олимпиада по философия:

Провежда се в СУ „ СВ. Климент Охридски” гр. София.

1.  1 ученичка  2007г. – На Второ място

2.  1 ученичка – 2009г. На шесто място 

III.   Национална олимпиада по гражданско образование

Гр. Варна 2009г. – 1 ученичка класирана на 4-то място на Национален кръг.

    IV.    Публикации на мои ученици :

  •  В сборник Олимпиада по философия 1995г. : Десислава Георгиева – издателство „ Минерва”
  •  В сборник Олимпиада по философия 1996г: Кремена Лазова – издателство „ Минерва” В сборник „Небе от думи”по повод 150 години от основаването на училището, 2000г. – издателство „ Жанет 45”:
  • Илия Алчинов; Надя Жекова; Елена Димитрова – с философски есета.
  •  В сборник „ Вселени” издание на ГХП и издателство „Анубис”, 2002г.:
  • Виолета Кадиева; Василка Игнатова; Венета Запрянова; Доротея Белчева – философски есета.
  • Списание „Дарба”: Димо Атанасов, 1998г. – философска разработка
  • Списание „Сократ”: Боряна Петрова, 2003г. – философска разработка.
  • Списание „ Идеи” 2011г. Гергана Лазарова – есе

     V.   Дейности :

1.   От 1994 г. / вече 18 години / провеждаме с учениците конференции по философия, журирани от преподаватели от СУ и ПУ. Ще спомена само някои имена на преподаватели, които са били оценители в отделните секции през годините до сега: проф. Сергей Герджиков, проф. Цочо Бояджиев, проф. Любен Сивилов, проф. Асен Карталов, доц. Витан Стефанов, доц. Райчо Пожарлиев, доц. Живко Гешев – АУ гр. Пловдив, гл. ас. Петър Горанов, гл. ас. Иван Колев, гл.ас. Боян Стоянов и др.

2.  От 14 години се провежда и ученическа философско – литературна конференция посветена на Христо Ботев, с участието на г-н Боян Ботйов, родственик на поета и председател на Общонародна фондация „Христо Ботйов”. На двете конференции учениците представят свои разработки, изискванията към които са изцяло в духа на олимпиадата по философия.

3.  „Дни на философията „ – лектории и  срещи с изтъкнати наши учени от СУ и ПУ / имената на повечето вече изброих /. Всички тези събития вече са една сериозна традиция в духовния живот на гимназията вече също 17 години.

Подробна информация за учениците печелили състезания през годините