Прием

 


Прием в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

През учебната 2023/2024 година Хуманитарната гимназия ще отвори гостоприемно врати за даровити и талантливи ученици, с които уверено ще продължи в 21 век през третото хилядолетие.

Профил Брой паралелки

Прием (общо)

Балообразуващи предмети 

Конкурсни изпити
Хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език 3 78        

 БЕЛ

История

БЕЛ

Математика

Хуманитарни науки с интензивно изучаване на немски език 2 52

БЕЛ

История

БЕЛ

Математика

Природни науки с интензивно изучаване на английски език 1 26

БЗО

ХООС

БЕЛ

Математика

Хуманитарни науки с интензивно изучаване на руски език 1 26

БЕЛ

История

БЕЛ

Математика

Приемът в гимназията се извършва съгласно Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, глава четвърта, раздел III Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

Балът за класиране се образува от :

  • утроената оценка от изпита по бълг. език и литература от Национално външно оценяване.

  • оценката от изпита по математика от Национално външно оценяване.

  • оценките по бълг. език и литература и история от свидетелството за основно образование за профил „Хуманитарни науки“.

  • оценките  по биология и здравно образовение и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование за профил „Природни науки““.

Приемът за профили „Хуманитарни науки с английски език” и „Хуманитарни науки с немски език” е с квота “момичета-момчета” в съотношение 70:30.

В другите два профила е премахнат квотният принцип.

ЗАПИСВАНЕ

Записването на приетите ученици се извършва, както следва:

I ЕТАП : 13 – 15 юли 2022 г.

II ЕТАП : 21 – 22 юли 2022 г.

III ЕТАП : 1 -2 август 2022 г.

Комисията, която ще извършва записванията на учениците, ще работи от 8.00 ч. до 18.00 ч. без прекъсване в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ СЛЕД VІІ КЛАС:

1. Свидетелството за основно образование – оригинал

2. Заявление за записване /бланка на училището/

3. Талон за имунизационното състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)