Свободни места

 

 

Свободни места
клас паралелка Описание Брой места

12 за уч. 2023/2024 г.

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език за момиче с профилиращи предмети: БЕЛ и История

 

Документи се приемат в канцеларията от 8,30 до 16,00ч. до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията. Необходими документи:

  • заявление до Директора;
  • копие на свидетелство за основно образование
  • копие на Свидетелство за завършен първи гимназиален етап
  • учебен план за 11 клас.

 

1

10 за уч. 2023/2024 г.

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език за момиче 

 

Документи се приемат в канцеларията от 27.09.2023 г. до 12.00 часа на 29.09.2023 г. . Класирането ще се осъществи на 29.09.2023 г. до 15.00 ч., като се обяви на сайта на гимназията.

Необходими документи:

  • заявление до Директора;
  • копие на свидетелство за завършено основно образование
  • учебни планове за 8 и 9 клас.
  • документ за владеене на немски език /при интензивно изучаване на различен от немски език/.

1