Свободни места

 

 

Свободни места
клас паралелка Описание Брой места

12 за уч. 2023/2024 г.

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език за момиче с профилиращи предмети: БЕЛ и История

 

Документи се приемат в канцеларията от 8,30 до 16,00ч. до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията. Необходими документи:

  • заявление до Директора;
  • копие на свидетелство за основно образование
  • копие на Свидетелство за завършен първи гимназиален етап
  • учебен план за 11 клас.

 

1