Седмично разписание

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
в ХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
две смени на обучение
Първа смяна – м. октомври, м. декември, м. февруари, м. април, м. юни 
Втора смяна – м. септември, м. ноември, м. януари, м. март, м. май
час Първа смяна на обучение Втора смяна на обучение
1 7.30 – 8.10 13.00 – 13.40
2 8.20 – 9.00 13.50 – 14.30
3 9.10 – 9.50 14.40 – 15.20
4 10.10 – 10.50 15.40 – 16.20
5 11.00 – 11.40 16.30 – 17.10
6 11.50 – 12.30 17.20 – 18.00
7 12.40 – 13.20 18.10 – 18.50

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК