Седмично разписание

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
в ХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
две смени на обучение
Първа смяна – м. октомври, м. декември, м. февруари, м. април, м. юни 
Втора смяна – м. септември, м. ноември, м. януари, м. март, м. май 
час Първа смяна на обучение Втора смяна на обучение
1 7.30 – 8.10 13.00 – 13.40
2 8.15 – 8.55 13.45 – 14.25
3 9.00 – 9.40 14.30 – 15.10
4 10.00 – 10.40 15.30 – 16.10
5 10.50 – 11.30 16.20 – 17.00
6 11.40 – 12.20 17.10 – 17.50
7 12.30 – 13.10 18.00 – 18.40

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК