СФО

Самостоятелна форма на обучение /СФО/

График за провеждане на поправителни изпити за ученици  на СФО в 10 клас за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на поправителни изпити за ученици  на СФО в 11 клас за учебната 2021/2022 година

График за провеждане на изпити през 2022 г., за определяне на годишна оценка на ученици СФО в 10 клас

График за провеждане на изпити през 2022 г., за определяне на годишна оценка на ученици СФО в 11 клас

График за провеждане на консултации