СФО

Самостоятелна форма на обучение /СФО/

График за провеждане на изпити през 2022 г., за определяне на годишна оценка на ученици СФО в 10 клас

График за провеждане на изпити през 2022 г., за определяне на годишна оценка на ученици СФО в 11 клас

График за провеждане на консултации