Колектив

 

Ръководство

Директор

Емил Кръстев Начев

Заместник-директор –  Учебна дейност

 • Желязко Събчев Събев
 • Мирела Добрева Йорданова
 • Здравко Красимиров Ликов

Заместник-директор – Административно стопанска дейност

Веселина Йовкова Атанасова

Педагогически съветник

Гергана Стефанова Кендерлиева

Психолог

Анна Христова Бинева

Учители

Български език и литература

 • Вилиана Руменова Трайкова
 • Диана Тенева Стайковска
 • Мариана Стоилова Торнева
 • Женя Пенкова Делчева
 • Веселина Мартинова Иванова
 • Ана Йосифова Йовчева
 • Д-р Росина Георгиева Кокудева
 • Мара Михайлова Георгиева
 • Станимир Любомиров Маринчешки
 • Таня Тонева Атанасова

Английски език

 • Ралица Тенева Георгиева-Нешева
 • Нели Димова Гюлева
 • Елисавета Гавраилова Чолакова
 • Евгения Иванова Киришева
 • Константин Пламенов Петров
 • Албена Руменова Тоскова
 • Нина Фуад Шери
 • Деница Стефанова Георгиева
 • Габриела Стефанова Шаркова
 • Цветелина Иванова Кантарджиева
 • Винилина Христова Говедарова

Немски език

 • Дора Енева Чалъкова
 • Галя Станимирова Томова
 • Иван Димитров Столинов
 • Пенка Костадинова Стойчева
 • Павлина Евтимова Фичева

Френски език

 • Ваня Георгиева Лозанова

Руски език

 • Любка Кирилова Марчева
 • Д-р Илия Цанков Солтиров
 • Невена Росенова Табакова

Математика

 • Гергана Петрова Йолтова
 • Милена Живкова Стойчева-Банева
 • Златка Василева Иванова
 • Марина Иванова Димитрова
 • Христина Янкова Караниколова

Информатика и информационни технологии

 • Д-р инж. Мария Тодорова Грънчарова-Христова
 • Иван Евтимов Кънчев

Физика и астрономия

 • Радка Ангелова Вълкова-Нейчева
 • Нина Славейкова Герева

Химия и опазване на околната среда

 • Янушка Колева Узунова
 • Николета Владимирова Маргова

Биология и здравно образование

 • Евгения Георгиева Пайташка
 • Ирина Кирилова Михова-Нанкова

История и цивилизация

 • Христина Стоянова Михайлова
 • Мария Георгиева Пашкулева
 • Ралица Емилова Димитрова
 • Илияна Димитрова Гечкова
 • Галя Петрова Запрянова

География и икономика

 • Спас Георгиев Геленов
 • Нефизе Жекова

Философски цикъл

 • Пламен Лилков Пампулов
 • Бистра Огнянова Драгойкова
 • Недялка Александрова Тошева

Изобразително изкуство

Веселин Христов Николов

Музика

Диана Вескова Петкова

Физическо възпитание и спорт

 • Тодор Георгиев Мустакеров
 • Стоян Григоров Григоров
 • Георги Петров Генов
 • Мартина Тенчева Накова
 • Радосвета Костадинова Тенева
 • Елена Живкова Димитрова

Канцелария

 • Виктория Валентинова Йорданова – ЗАС
 • Весела Димитрова Малинова – технически изпълнител

Счетоводител

Йорданка Николова

Библиотекар

Донка Димитрова Иванова