Колектив

 

Ръководство

Директор

Соня Димитрова Киркова

Помощник-директор –  Учебна дейност

  • Мирела Добрева Йорданова
  • Желязко Събчев Събев

Помощник-директор – Административно стопанска дейност

Христинка Минкова Кацарова

Педагогически съветник

Гергана Стефанова Кендерлиева

Учители

Български език и литература

Любка Стоянова Николова

Ана Йосифова Йовчева

Таня Николаева Петрова

Вилиана Руменова Трайкова

Дафина  Грозданов

Мариана Стоилова Торнева

Веска Петрова Милева

Диана Тенева Стайковска

Женя Пенкова Делчева

Английски език

Ралица Тенева Георгиева-Нешева

Нели Димова Гюлева

Елисавета Гавраилова Чолакова

Евгения Иванова Киришева

Константин Пламенов Петров

Албена Руменова Тоскова

Деница Стефанова Георгиева

Даниела Димитрова Русева

Немски език

Дора Енева Чалъкова

Галя Станимирова Томова

Светла Иванова Коева

Иван Димитров Столинов

Пенка Костадинова Стойчева

Павлина Евтимова Фичева

Френски език

Екатерина Тодорова Бойчева

Ваня Георгиева Лозанова

Руски език

Любка Кирилова Марчева

Илия Цанков Солтиров

Невена Росенова Табакова

Математика

Здравко Красимиров Ликов

Тодор Георгиев Мустакеров

Костадин Димитров Царев

Гергана Петрова Карабаджакова

Венелина Данчева Генчевска

Златка Василева Иванова

Информатика и информационни технологии

инж. Мария Тодорова Грънчарова-Христова

Марина Иванова Димитрова

Иван Евтимов Кънчев

Златка Василева Иванова

Физика и астрономия

Ангел Георгиев Петков

Радка Ангелова Вълкова-Нейчева

Химия и опазване на околната среда

Янушка Колева Узунова

Калина Димитрова Иванова

Биология и здравно образование

Евгения Георгиева Пайташка

Ирина Кирилова Михова-Нанкова

История и цивилизация

Сашка Кирилова Александрова

Мария Георгиева Пашкулева

Ралица Емилова Димитрова

Илиана Димитрова Гечкова

География и икономика

Веселина Николова Брънчева

Спас Георгиев Геленов

Философски цикъл

Пламен Лилков Пампулов

Бистра Драгойкова

Димитринка Александрова Витанова

Изобразително изкуство

Веселин Христов Николов

Музика

Диана Вескова Петкова

Физическо възпитание и спорт

Венцеслав Томов Томов

Костадин Стефанов Тенев

Георги Петров Генов

Мартина Тенчева Накова

Мария Ангелова Чавдарова-Плачкова

Канцелария

Виктория Валентинова Йорданова – ЗАС

Весела Димитрова Малинова – технически изпълнител

Снежанка Петрова – домакин

Счетоводители

Маргарита Недялкова Краева

Библиотекар

Донка Димитрова Иванова