Ученици от ХГ в РИОСВ – Пловдив на лекция за опазване на биоразнообразието в зони „Натура 2000“

В Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“ (21 май) членовете  на Клуба по природни науки при Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив от 10 и 11 клас участваха в информационно-дискусионно събитие на тема „Екологична отговорност на бизнеса за опазване на биоразнообразието“. Те бяха придружени от техния преподавател и ръководител на клуба Янушка Узунова.

Събитието се организира в партньорство от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив  (РИОСВ – Пловдив) и „EVN България“, която има много екологични инициативи.Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е %D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B03-1-1024x987.jpeg

От екоинспекцията запознаха младите хора с философията на екологичната мрежа, чиито основни цели са да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания вЕвропа, устойчиво управление на природните ресурси с цел постигане на баланс между икономическите дейности и опазването на природата, поддържане на екологичното състояние на местообитанията, координирано опазване на природата, осигуряване на екологични коридори, които свързват различни защитени зони, позволявайки миграцията и разпространението на видове, което е важно за генетичната разнообразност и адаптивността на популациите

Експерти от „EVN България“ представиха дейността на компанията по опазване на биоразнообразието в зони „Натура 2000“ в Югоизточна България. Част от тази дейност е дългогодишната инициатива на „Електроразпределение Юг“ (мрежовата компания от групата) за опазването на популацията на белия щъркел и поставянето на платформи за щъркелови гнезда на електрически стълбове. Тази година компанията посрещна щъркелите с 310 нови платформи, с което общият брой на платформите, монтирани от компанията oт 2009 г. досега, надхвърля 3440 броя.

Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, често те са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около един метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не позволяват да пропадат между проводниците на електрическата мрежа.

Друг важен акцент, с който се запознаха младежите, е поставянето на изолации по въздушни проводници в защитени зони и миграционните маршрути на птиците. Те предпазват образуването на волтова дъга при разперване на крилете на птиците при кацане на стълбовете. Така отново се постига двоен ефект: по-малък риск за живота на птиците и по-малък риск от аварии по мрежата за клиентите. До края на 2023 г. са обезопасени над 10 600 електрически стълба.

Събитието е пример за добро сътрудничество между институциите и бизнеса в името на общата кауза за опазване на биологичното разнообразие и подобряването на природозащитното състояние на естествените местообитания в интерес на цялото общество