УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ОСМОКЛАСНИЦИ!

ПЪРВАТА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.09.2022г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 18.00 Ч.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЩЕ НАУЧИТЕ НА МЯСТО.

УЧЕБНИЦИТЕ ПО, КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦАТА, ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ДО ДНИ НА САЙТА

НА ГИМНАЗИЯТА.

УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по физика и астрономия“ след проведеното събеседване на 29.08.2022 г.

 1. НИНА ГЕРЕВА
 2. ЗЛАТКА МИТЕВА
 3. НИКОЛАЙ КОЛЕВ

Съобщение

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по ХООС и ФА. Събеседването ще се проведе в каб. №12

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА VIII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език (мястото е свободно за момиче). Документи се приемат от 04.08. до 29.08.2022 г. от 8.30 до 16.00 часа. Необходими документи – оригинал на свидетелство за основно образование.

Записването на ученици на ІI етап на класиране по график е от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. и се извършва в училището, в което са приети от 8:00 ч. до 18:00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование.

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране по график е от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. и се извършва в училището, в което са приети от 8:00 ч. до 18:00 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелството за основно образование.

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността учител по БЕЛ след проведеното събеседване на 06-07.07.2022 г.

 1. ТАНЯ  АТАНАСОВА
 2. ТОДОР  ШАРАЛИЕВ
 3. ДИМИТРИЙКА  СТОЯНОВА

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността учител по АЕ след проведеното събеседване на 04.07.2022 г.

 1. ЦВЕТЕЛИНА КАНТАРДЖИЕВА
 2. ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА
 3. ЯНА ПЕТРОВА

Съобщение

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по БЕЛ

График за провеждане на събеседване с кандидатите, отговарящи на изисквания за заемане на длъжността учител по АЕ на 04.07.2022 г.

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението: Ключовите компетентности като инструмент за личностно и социално развитие

Място на провеждане: Онлайн среда /GoogleClassroom/

Дата: 25 юни 2022 г.

Начало: 9.00 ч.

Наименование на обучителната организация: „Юнивърсъл СКУЛ“ ЕООД

Брой участници: 47