Представителна изява

Клуб „Дигитални умения“ проведе своята първа представителна изява. Тя се проведе на 13.02.2017 г. от 11.15 ч. в компютърния кабинет на гимназията. Участниците в клуба представиха своите първи уеб сайтове, направени на езика HTML, като използваха компютърни презентации. Обясняваха основни тагове в езика, които са използвали при създаването на сайтовете си. След това демонстрираха и направените сайтове.

Галерия  

Олимпиади

Олимпиадите по Английски език и Биология ще се проведат на 13 януари от 10.00 ч. Желаещите да участват трябва предварително да уведомят учителите си, както и да се явят в училище поне 15 минути преди началния час на олимпиадата.