Ученически конкурс „Заедно в XXI век“

Наша ученичка с второ място от Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“

Екип от ученици, ръководен от г-н Илия Солтиров, участва в престижния ученически конкурс „Заедно в XXI век“. Нашите представители подготвиха есета на тема: „Чрез истина и доверие – към приятелство, солидарност и мир“. Петек Кадирова (11ж клас) зае второ място в раздела „Творби на руски език“, а Никол Хачапуридзе (12ж клас) , Есра Мехмед (11ж клас) и Стефани Хаджиниколова (11ж клас) спечелиха поощрителни награди в раздел „Есета“. Честито на нашите ученици!

Организация за 15 септември!

Учениците от IX до XII клас трябва да бъдат в двора на училището в 8.15 часа, като спазват оповестените противоепидемиологични мерки!
От 8.30 до 9.10 ще се проведе първият за годината час на класа, в посочен предварително от класния ръководител кабинет и вход за влизане в училището и съответно – напускане!

Тържественото откриване на учебната година ще започне в 9 часа, на площада пред училището. Ще присъстват само учениците от VIII клас.
Изрично призоваваме да се спазват всички епидемиологични мерки!

Желаем здраве и успешна учебна година!

Към родителите на новоприетите ученици!

С цел спазване на противоепидемичните мерки, на родителската среща /08.09.2021 г., с начало 18.00 ч./ да не присъстват ученици!