ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА VIII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език (мястото е свободно за момиче). Документи се приемат от 04.08. до 29.08.2022 г. от 8.30 до 16.00 часа. Необходими документи – оригинал на свидетелство за основно образование.