Уважаеми колеги,
уважаеми родители,
скъпи ученици,

Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище, да
вградиш в него надеждите и мечтите си, да му вдъхнеш възрожденския
дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го
предадеш на поколенията, да го развиват, пазят и да продължават делото
ти. Такова благородно дело е създаването на нашето училище през 1850
година от българските възрожденци- Вълко, Стоян и Салчо Чалъкови,
Стоян Чомаков, Найден Геров и други техни съподвижници и
съмишленици, въплътили своето верую – да служат на Отечеството и
народа, в конкретни дела. Създаването на Пловдивското епархийско
класно училище е резултат от стремежа на осъзнаването и
самоопределението като българи на плеяда български възрожденци. То е
началото на делото, което обединява през годините хиляди хора – учители
и възпитаници на училището. Обединява ни с онова нещо, позитивно и
съзидателно, което е невидимо за очите, пази се и се носи само в сърцето.
С решение на пловдивските първенци училището е именувано на Светите
братя Кирил и Методий. Църковният празник на Св. св. Кирил и Методий
се превръща и в патронен празник на училището, на чието дело пряк
продължител е ХГ „Св. св. Кирил и Методий“. Преди 122 години, през
1851 г е и първото честване на празника, а денят на св. Кирил и св.
Методий е обявен за всеславянски празник, на който присъстват делегации
от много български градове и дипломатически представители на чужди
държави. Така от празник на Епархийското класно училище 11.май се
превръща в безспорен и любим празник на всички българи!
Духът на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ е особено осезаем в празнични
дни като днешния. Училището ни доказва силата, стремежа и волята да
запазим традициите си и с любов да ги предадем на поколенията, които да
ги пазят.
Днес нашата гимназия съчетава облика на модерното и съвременно
училище, втъкало в себе си нишките на възрожденските традиции и дух,
стремежа на тези учители, които са поставили началото и онези, които
продължават да надграждат през годините, на постиженията на учители и
ученици в различни направления от живота.

Уважаеми колеги, на днешния празничен ден искам да поднеса
уважението си към Вас, хората, които с вдъхновение, отговорност и
търпение възпитавате и изграждате бъдещето на България. Желая Ви
здраве, силен дух и воля да вървите всеотдайно напред по пътя на
духовността!

Скъпи ученици, това, което поставяме като цели пред Вас, са няколко
прости неща: да усвоявате знания и умения, да откривате себе си и да
развивате своите силни страни, да живеете в хармония със света около Вас
и да бъдете отговорни и активни граждани. Следвайки това, Вие ще се
изградите като личности, готови за предизвикателствата на нашето време.
Пожелавам Ви да бъдете добри хора и да успявате с труд, знания и вяра
във всичките си начинания!

Уважаеми родители, Благодаря Ви за разбирането и подкрепата, за
съпричастността и съдействието! Днес всички осъзнаваме ползата от
общите ни усилия в стремежа ни да дадем най-доброто на Вашите деца, на
нашите ученици, без да щадим времето и силите си!
Честит празник и на всички, които са свързани през годините с името и
делото на Хуманитарна гимназия „Свети Кирил и Свети Методий“ –
възпитаници, учители, приятели!

Бъдете здрави и силни!