Родитело-учителска среща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.09.2023г. от 18.00 часа ще се проведе родитело – учителска среща за 8 клас на учебната 2023/2024 г. Разпределението на паралелките по кабинети е както
следва:
VIII А – „Хуманитарни науки“ с английски език – каб. № 5
VIII Б – „Хуманитарни науки“ с английски език – каб. № 4
VIII В – „Хуманитарни науки“ с английски език – каб. № 3
VIII Г – „Природни науки“ с английски език – каб. № 28
VIII Д – „Хуманитарни науки“ с немски език – каб. № 16
VIII Е – „Хуманитарни науки“ с немски език – каб. № 15
VIII Ж – „Хуманитарни науки“ с руски език – каб. № 29

Списъци с разпределението на учениците по паралелки ще бъдат поставени на информационно табло в деня на срещата.
Поради продължаващите ремонтни дейности на сградата, ще се допускат само родители /без учениците/. Входът към гимназията временно е от бул. „Марица“.

ЗАПИСВАНЕ за учебна 2023/2024 година

Записването на приетите ученици се извършва, както следва:
I ЕТАП : 13 – 17 юли 2023 г.
II ЕТАП : 20 – 24 юли 2023 г.
III ЕТАП : 1 – 2 август 2023 г.
IV ЕТАП : 11 – 14 август 2023
Комисията, която ще извършва записванията на учениците, ще работи от 8.00 ч. до 18.00 ч. без прекъсване в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ СЛЕД VІІ
КЛАС:
1. Свидетелството за основно образование – оригинал
2. Заявление за записване /бланка на училището/

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „учител по Математика“

  1. ХРИСТИНА КАРАНИКОЛОВА
  2. ЗЛАТКА МИТЕВА
  3. ВАСКА АТАНАСОВА
  4. БОРИСЛАВА ИВАНОВА

СПИСЪК

на кандидатите за заемане на длъжността „учител по Математика“

Допуснати до решаване на тест:
№ по
ред Вх. № Име, презиме, фамилия
1 1045 ЛИЛИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
2 1046 ВИОЛЕТА ЖЕКОВА ПЕТКОВА
3 1047 БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ИВАНОВА
4 1049 АСЕН ПЕТРОВ СЕМЕСОВ
5 1052 ХРИСТИНА ЯНКОВА КАРАНИКОЛОВА
6 1053 ТИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОЗОВА-ЦИЛКОВА
7 1058 ЗЛАТКА НИКОЛОВА МИТЕВА

НЕДОПУСНАТ

1 1054 НИНА ТРИФОНОВА ТАНКОВА

ТЕСТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.07.2023 г. ОТ 09.00 ч. В КАБ. № 12
ВРЕМЕ ЗА РЕШАВАНЕ -1 ЧАС.
ПОЛУЧИЛИТЕ НАД 15 ТОЧКИ ОТ ТЕСТА СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ.
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В 11.30 ч. НА 07.07.2023 г. В КАБ. №
12.
СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 12.00 ч. НА 07.07.2023 г.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ДА НОСЯТ ОРИГИНАЛНИ ДИПЛОМИ ЗА СПРАВКА!

Учител по Математика

Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и по
електронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 03.07.23 г. до 05.07.23 г. от 8:30 ч. до 16:00 часа.
Процедура:
1. Подбор по документи;
2.Решаване на тест върху познаване на нормативната база.
При достигнати не по-малко от 50 % от точките, кандидатите се допускат до събеседването.

Обучение

Тема на обучението: „Практически задачи и казуси в съвременната реална среда-инструмент за качествено преподаване и учене“ / извънучилищна квалификация /
Място на провеждане: онлайн среда
Период на провеждане: 25.05.2023 г.
Начален час : 9.00 часа
Брой кредити:1 / 8+8 академични часа продължителност /
Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД
Брой педагогически специалисти: 59

Съобщение

СПИСЪК

на кандидатите за заемане на длъжността „учител по История и цивилизация“

    Допуснати до решаване на тест:

№ по ред Вх. № Име, презиме, фамилия
1 812 ВЛАДКО ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ
2 813 ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
3 814 ИВА ВЛАДОВА ХРИСТОВА
4 821 ИВАН ВАСИЛЕВ ЧОРЛЕВ
5 824 ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА КУРТЕВА
6 825 АТАНАС АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ
7 828 ИВАН НАЙДЕНОВ ПАНЧЕВ
8 835 ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ШУМАРОВА
9 836 ТОДОР ЗЛАТКОВ КУЗОВ
10 837 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
11 ОКТАЙ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

ТЕСТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2023 г. ОТ 13.30 ч. В КАБ. № 25

ВРЕМЕ ЗА РЕШАВАНЕ -1 ЧАС.

ПОЛУЧИЛИТЕ НАД 15 ТОЧКИ ОТ ТЕСТА СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ В  15.30 ч. НА 16.05.2023 г. В КАБ. № 25.

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 15.30 ч. НА 16.05.2023 г.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ДА НОСЯТ ОРИГИНАЛНИ ДИПЛОМИ ЗА СПРАВКА!

Уважаеми колеги,
уважаеми родители,
скъпи ученици,

Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище, да
вградиш в него надеждите и мечтите си, да му вдъхнеш възрожденския
дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да го
предадеш на поколенията, да го развиват, пазят и да продължават делото
ти. Такова благородно дело е създаването на нашето училище през 1850
година от българските възрожденци- Вълко, Стоян и Салчо Чалъкови,
Стоян Чомаков, Найден Геров и други техни съподвижници и
съмишленици, въплътили своето верую – да служат на Отечеството и
народа, в конкретни дела. Създаването на Пловдивското епархийско
класно училище е резултат от стремежа на осъзнаването и
самоопределението като българи на плеяда български възрожденци. То е
началото на делото, което обединява през годините хиляди хора – учители
и възпитаници на училището. Обединява ни с онова нещо, позитивно и
съзидателно, което е невидимо за очите, пази се и се носи само в сърцето.
С решение на пловдивските първенци училището е именувано на Светите
братя Кирил и Методий. Църковният празник на Св. св. Кирил и Методий
се превръща и в патронен празник на училището, на чието дело пряк
продължител е ХГ „Св. св. Кирил и Методий“. Преди 122 години, през
1851 г е и първото честване на празника, а денят на св. Кирил и св.
Методий е обявен за всеславянски празник, на който присъстват делегации
от много български градове и дипломатически представители на чужди
държави. Така от празник на Епархийското класно училище 11.май се
превръща в безспорен и любим празник на всички българи!
Духът на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ е особено осезаем в празнични
дни като днешния. Училището ни доказва силата, стремежа и волята да
запазим традициите си и с любов да ги предадем на поколенията, които да
ги пазят.
Днес нашата гимназия съчетава облика на модерното и съвременно
училище, втъкало в себе си нишките на възрожденските традиции и дух,
стремежа на тези учители, които са поставили началото и онези, които
продължават да надграждат през годините, на постиженията на учители и
ученици в различни направления от живота.

Уважаеми колеги, на днешния празничен ден искам да поднеса
уважението си към Вас, хората, които с вдъхновение, отговорност и
търпение възпитавате и изграждате бъдещето на България. Желая Ви
здраве, силен дух и воля да вървите всеотдайно напред по пътя на
духовността!

Скъпи ученици, това, което поставяме като цели пред Вас, са няколко
прости неща: да усвоявате знания и умения, да откривате себе си и да
развивате своите силни страни, да живеете в хармония със света около Вас
и да бъдете отговорни и активни граждани. Следвайки това, Вие ще се
изградите като личности, готови за предизвикателствата на нашето време.
Пожелавам Ви да бъдете добри хора и да успявате с труд, знания и вяра
във всичките си начинания!

Уважаеми родители, Благодаря Ви за разбирането и подкрепата, за
съпричастността и съдействието! Днес всички осъзнаваме ползата от
общите ни усилия в стремежа ни да дадем най-доброто на Вашите деца, на
нашите ученици, без да щадим времето и силите си!
Честит празник и на всички, които са свързани през годините с името и
делото на Хуманитарна гимназия „Свети Кирил и Свети Методий“ –
възпитаници, учители, приятели!

Бъдете здрави и силни!

Победа


На Национално първенство, отборът по волейбол-девойки във възрастова група ХI – XII клас на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ се класира на почетното седмо място.

„Сила… Желание… Воля за победа… Концентрация, подкрепа, колектив, приятелство, отговорност, успех, щастие, сълзи, стабилност, много емоции – това видях на лицата на момичетата. Горда съм с вас, дами!“ – каза Радосвeта Тенева треньор на отбора и преподавател в гимназията.

Волейболна група във Facebook