УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

На 20 април отбелязваме началото на епопеята на Априлско въстание от 1876 г, епопея, изпълнена с героични събития, белязани от трагизъм и величие ! Историята ни учи, че за свободата се заплаща най- високата цена- човешки животи. Неслучайно на знамето на въстаниците през 1876 г. е записано като заклинание „Свобода или смърт“. Въпреки дългото робство, въпреки етническия геноцид, българският народ запазва своето национално самосъзнание и се бори героично за свободата си . Априлското въстание завършва с военно поражение и с кланета, но то постига целта си, доказва, че в Европа има народ, който е готов на саможертва в името на висш идеал и която саможертва предизвиква Освободителната Руско-Турска война от 1877-1878г., довела до Освобождението на България.

Преди 145 години чрез Априлското въстание българският народ категорично заявява, че той повече не иска робството, че повече няма да търпи чуждия гнет, че иска за себе си, за децата и внуците си свобода и просперитет. Априлската епопея е урок за всички нас. Тя показва, че дори и в един от най-тежките си исторически периоди нашият народ може да излъчи водачи, които в името на осъществяване на националния идеал са готови да жертват живота и имуществото си.

Понякога се питаме кои и какви сме ние, българите, какво би станало с нас, с нашия народ , ако не беше саможертвата на Левски, Ботев, Бенковски, ако не беше Априлското въстание, ако не бяха Панагюрище, Батак, Копривщица, Клисура? С национална гордост, с национално самочувствие и чест можем да си отговорим- нашият народ е показал по време на Априлското въстание, че може да издържи най-тежкия изпит на историята. Че се е представил достойно при решаването на историческата задача за освобождението на България и възстановяването на българската държавна традиция, с което е заслужил уважението и признанието на другите народи, че българският народ и българската държава заслужено са част от европейската цивилизация.

Априлското въстание е върховно събитие в нашата история, в борбата за политическа независимост, за демократични права на народа ни. То е проява на национално единение, пример за мобилизиране на националната ни енергия, наша духовна опора и ни служи за ориентир по нашия път от миналото през настоящето към бъдещето. Въстанието е подготвено от мечтите за свобода и собствена, независима българска държава.

Днес ние се прекланяме пред героите, които преди 145 години дадоха своя живот за свободата ни! Гордеем се и имаме национално самочувствие от това, че сме техни наследници, от това, че сме българи. Априлци от 1876 г. отсрамиха България и българите пред историята и света. С величавия си пример героите на Априлското въстание ни преподадоха най-великия урок по родолюбие, който ни е страшно необходим и днес. Те написаха с кръвта си героична и величава страница от хилядолетната ни история.

Вечна памет и поклон пред загиналите герои за свободата и бъдещето на България!

От ръководството на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“-Пловдив

Първо място за наша ученичка в национален конкурс

През февруари се проведе националният конкурс “Завещано от Апостола”. Конкурсът се организира за 11 година от Община Хасково и ОП „Младежки център“. В него взеха участие ученици от 5 до 12 клас от 24 населени места на България. Целта на този конкурс бе да си спомним за делото на Васил Левски и да се насочи вниманието на учениците към онези личности, които са отдали живота си за запазването на българската идентичност.

По инициатива на класния си ръководител г-н Илия Солтиров ученичката от 10ж клас Мария Банялиева подготви есе, в което отрази своето възхищение от подвига на Васил Левски. Щастливи и горди сме от факта, че съчинението на нашата ученичка спечели първо място в проведения конкурс.

Желаем на Мария здраве и много творчески успехи!

Добър вечер, уважаеми ученици, родители, колеги!

В периода 24.11.2020 – 04.12.2020 г. учениците от VІІІ до ХІІ клас ще учат в електронна среда от разстояние.

Запазва се седмичното разписание и графикът на провеждане на часовете, който беше валиден до петък 20.11.2020 г.:

начало на учебния ден 8.00 ч.,
учебни часове по 35 минути
без промяна във времетраенето на междучасията
Пазете се и бъдете здрави!


Уважаеми родители и ученици!

Във връзка с динамично променящата се обстановка, в която се налага да осъществяваме съвместната ни работа, Ви молим да се интересувате и информирате за настъпили промени в дневното и седмичното разписание на учениците. Включително и промени касаещи замествания на колеги и свободни часове.

Стремежът на училищното ръководство е да осигурява адекватен учебен процес, присъствено или в електронна среда.

За съжаление има ситуации, в които не е възможно да бъде осигурен заместващ учител, както специалист, така и неспециалист!

Броят на заболелите ни колеги се променя непрекъснато.

За съжаление във възходящ ред!

В часовете, в които е невъзможно да бъде осигурен заместник учениците биха могли да използват времето за самоподготовка, или просто за разумна почивка!

Молим за Вашата проявена съпричастност и отговорност.

Да бъдем здрави!

От училищното ръководство

На 09.10. 2020 г. девет десетокласнички от 10д и 10е класове на Хуманитарната гимназия взеха участие във фестивала „Млада синя Земя“ , организиран от Природонаучен музей Пловдив.
Под ръководството на своите учители по химия и биология – Я. Узунова и Е. Пайташка се включиха в категорията „Изобразително изкуство“ и спечелиха 1 и 2 място във възрастова група на 10 години, две поощрителни награди, отново в тази възрастова група и още 5 грамоти за участие, както и интересни награди!

Благодарим Ви момичета! Бъдете здрави и творете смело!

 

 

 

 

 

 

 

 

1 място Магдалена Пенкова – 10д клас

2 място Велина Паякова – 10д клас

Поощрителна награда

Лили Проданова – 10д клас

Гергана Славчева – 10е клас

Грамоти за участие

Симона Стефанова – 10д клас

Кристиана Наскова- 10д клас

Христина Колева – 10д клас

Ирина Челибийска – 10д клас

Боряна Балабанска – 10д клас

В конкурса „Бургас харесва младите преводачи“, ученичка от 10 в клас взе участие в Европейски ден на езиците на 26.09.2020 г. и получи грамота от община Бургас.

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на 05.10.2020г. от 18:00ч. ще се проведе онлайн родителска среща за учениците от 9 до 12 клас през приложението Google classroom и/или Google meet, като използвате за вход училищните профили на вашите деца. За допълнителна информация може да се свържете с класните ръководители.

Приятен ден!

Създаване на информационна база данни за „заместващи учители“

Във връзка с писмо №9105-294/14.09.2020 г. на МОН за  създаване на информационна база данни за „заместващи учители“ към регионалните управления на образованието.  От МОН е създаден линк с формуляр за регистрация на желаещите да се включат в базата от „заместващи учители“, педагогически специалисти, специалисти и студенти.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

В информационната база могат да се регистрират:

  • Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по …“ (учебен предмет);
  • Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионална направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по …“;
  • Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърдени от Министерски съвет с Постановление №125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

ПОПЪЛНЕТЕ И ТОЗИ ЛИНК ЗА РУО-ПЛОВДИВ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJ_Z6UJ3P5hrUKcLDKw7HD4yEAWA02fAMRZksWFoRayGj-Q/viewform

Съобщение

Тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. ще се състои на 15.09.2020 г. от 9.00 ч. на площад „11-ти май“ пред сградата на училището. С цел спазване на противоепидемичните мерки и по указание на МОН на тържеството са поканени само новоприетите ученици и техните родители.

Учениците от 9, 10, 11, 12 клас влизат в сградата на училището в 9.45 ч., през задния вход по класните си стаи за час на класа, спазвайки предварително създадената организация от класните ръководители.

Отново напомняме за спазване на всички противоепидемични мерки въведени от МЗ за присъствие на открито и в закрити помещения..