Съобщение:

Родителска среща за новоприетите ученици от 8 клас ще се проведе в сградата на Хуманитарна гимназия при следната организация:
08.09.2020г. (вторник) – Профил Хуманитарни науки с Английски език ( 8 А, Б, В клас )
09.09.2020г. (сряда) – Профил Хуманитарни науки Немски език ( 8 Д, Е клас )
10.09.2020г. (четвъртък) –  Профил Хуманитарни науки с Френски език и Руски език ( 8 Г, Ж клас )
Начален час 17:30 ч.

Допълнителни указания за кабинет и разпределение на учениците по паралелки ще има на входа на училището.

Свободни места

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява свободни места с профил „Хуманитарни науки“ в:

9 клас

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език. Срок за подаване на документи до 24.08.2020 г.

10 клас

място – с интензивно изучаване на френски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

11 клас

място за момче – с интензивно изучаване на немски език

12 клас 

място за момче – с интензивно изучаване на английски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

2 броя места – с интензивно изучаване на френски език

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява, че:

Записването на ученици на II-ри етап на класиране ще се извършва от 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. във фоайето на гимназия.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

На учениците, желаещи да участват във II-ри етап на класиране се предоставя заявление по образец.

По препоръка на училището при записване на учениците в VIII клас е желателно да се представи Талон за профилактичен медицински преглед.

Всички ученици и родители е необходимо да са снабдени с лични предпазни средства.

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

При наличие на карантинирани ученици /родители, което може да се докаже с документ от здравните власти, записването на класиран ученик може да осъществите чрез получаване на електронната поща на училището/hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org/ на сканирани документи: заявление, свидетелство за основно образование и декларация, че са възпрепятствани. След изтичането на карантината следва да се донесат своевременно оригиналите на документите.

Заявление за записване

Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява, че:

Записването на ученици на I-ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във II-ри етап на класиране ще се извършва от 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. във фоайето на гимназия.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

На учениците, желаещи да участват във II-ри етап на класиране се предоставя заявление по образец.

По препоръка на училището при записване на учениците в VIII клас е желателно да се представи Талон за профилактичен медицински преглед.

Всички ученици и родители е необходимо да са снабдени с лични предпазни средства.

От ръководството

Уважаеми колеги, ученици, родители,

Наградата от Президента на РБългария – г-н Румен Радев е вече във витрината на Хуманитарна гимназия – Пловдив!!!

Училището ни е удостоено с почетен знак за 170 годишния юбилей. Високото отличие получаваме за въвеждането на съвременните стандарти на светското образование!!!

Благодарим!

Честито на всички, които обичат Хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий“ – Пловдив!

От днес – 14.05.2020 г.  в страната е обявена извънредна епидемична обстановка. В прикачените файлове ще откриете две заповеди на министъра на здравеопазването, които касаят поведението на всички граждани.

Апелираме да се запознаете с текстовете и стриктно да спазвате изискванията в името на здравето и живота на всички!

Бъдете здрави!
Бъдете отговорни!

Заповед rd-01-262

Заповед rd-01-263