Съобщение

Тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. ще се състои на 15.09.2020 г. от 9.00 ч. на площад „11-ти май“ пред сградата на училището. С цел спазване на противоепидемичните мерки и по указание на МОН на тържеството са поканени само новоприетите ученици и техните родители.

Учениците от 9, 10, 11, 12 клас влизат в сградата на училището в 9.45 ч., през задния вход по класните си стаи за час на класа, спазвайки предварително създадената организация от класните ръководители.

Отново напомняме за спазване на всички противоепидемични мерки въведени от МЗ за присъствие на открито и в закрити помещения..

Съобщение:

Родителска среща за новоприетите ученици от 8 клас ще се проведе в сградата на Хуманитарна гимназия при следната организация:
08.09.2020г. (вторник) – Профил Хуманитарни науки с Английски език ( 8 А, Б, В клас )
09.09.2020г. (сряда) – Профил Хуманитарни науки Немски език ( 8 Д, Е клас )
10.09.2020г. (четвъртък) –  Профил Хуманитарни науки с Френски език и Руски език ( 8 Г, Ж клас )
Начален час 17:30 ч.

Допълнителни указания за кабинет и разпределение на учениците по паралелки ще има на входа на училището.

Свободни места

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява свободни места с профил „Хуманитарни науки“ в:

9 клас

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език. Срок за подаване на документи до 24.08.2020 г.

10 клас

място – с интензивно изучаване на френски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

11 клас

място за момче – с интензивно изучаване на немски език

12 клас 

място за момче – с интензивно изучаване на английски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

2 броя места – с интензивно изучаване на френски език

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява, че:

Записването на ученици на II-ри етап на класиране ще се извършва от 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. във фоайето на гимназия.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

На учениците, желаещи да участват във II-ри етап на класиране се предоставя заявление по образец.

По препоръка на училището при записване на учениците в VIII клас е желателно да се представи Талон за профилактичен медицински преглед.

Всички ученици и родители е необходимо да са снабдени с лични предпазни средства.

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

При наличие на карантинирани ученици /родители, което може да се докаже с документ от здравните власти, записването на класиран ученик може да осъществите чрез получаване на електронната поща на училището/hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org/ на сканирани документи: заявление, свидетелство за основно образование и декларация, че са възпрепятствани. След изтичането на карантината следва да се донесат своевременно оригиналите на документите.

Заявление за записване

Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява, че:

Записването на ученици на I-ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във II-ри етап на класиране ще се извършва от 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. във фоайето на гимназия.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

На учениците, желаещи да участват във II-ри етап на класиране се предоставя заявление по образец.

По препоръка на училището при записване на учениците в VIII клас е желателно да се представи Талон за профилактичен медицински преглед.

Всички ученици и родители е необходимо да са снабдени с лични предпазни средства.

От ръководството

Уважаеми колеги, ученици, родители,

Наградата от Президента на РБългария – г-н Румен Радев е вече във витрината на Хуманитарна гимназия – Пловдив!!!

Училището ни е удостоено с почетен знак за 170 годишния юбилей. Високото отличие получаваме за въвеждането на съвременните стандарти на светското образование!!!

Благодарим!

Честито на всички, които обичат Хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий“ – Пловдив!

От днес – 14.05.2020 г.  в страната е обявена извънредна епидемична обстановка. В прикачените файлове ще откриете две заповеди на министъра на здравеопазването, които касаят поведението на всички граждани.

Апелираме да се запознаете с текстовете и стриктно да спазвате изискванията в името на здравето и живота на всички!

Бъдете здрави!
Бъдете отговорни!

Заповед rd-01-262

Заповед rd-01-263