Организация за 15 септември!

Учениците от IX до XII клас трябва да бъдат в двора на училището в 8.15 часа, като спазват оповестените противоепидемиологични мерки!
От 8.30 до 9.10 ще се проведе първият за годината час на класа, в посочен предварително от класния ръководител кабинет и вход за влизане в училището и съответно – напускане!

Тържественото откриване на учебната година ще започне в 9 часа, на площада пред училището. Ще присъстват само учениците от VIII клас.
Изрично призоваваме да се спазват всички епидемиологични мерки!

Желаем здраве и успешна учебна година!

Към родителите на новоприетите ученици!

С цел спазване на противоепидемичните мерки, на родителската среща /08.09.2021 г., с начало 18.00 ч./ да не присъстват ученици!

Съобщение:

Родителска среща за новоприетите ученици от 8 клас ще се проведе в сградата на Хуманитарна гимназия на 08.09.2021 г. с начален час 18:00 ч.

С цел спазване на противоепидемичните мерки на родителската среща да присъства само по един родител от семейството, а ученици да не присъстват.

Всеки да носи химикал за попълване на формуляри.

Допълнителни указания за кабинет и разпределение на учениците по паралелки ще има на входа на училището.