Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на 05.10.2020г. от 18:00ч. ще се проведе онлайн родителска среща за учениците от 9 до 12 клас през приложението Google classroom и/или Google meet, като използвате за вход училищните профили на вашите деца. За допълнителна информация може да се свържете с класните ръководители.

Приятен ден!

Създаване на информационна база данни за „заместващи учители“

Във връзка с писмо №9105-294/14.09.2020 г. на МОН за  създаване на информационна база данни за „заместващи учители“ към регионалните управления на образованието.  От МОН е създаден линк с формуляр за регистрация на желаещите да се включат в базата от „заместващи учители“, педагогически специалисти, специалисти и студенти.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

В информационната база могат да се регистрират:

  • Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по …“ (учебен предмет);
  • Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионална направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по …“;
  • Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърдени от Министерски съвет с Постановление №125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

ПОПЪЛНЕТЕ И ТОЗИ ЛИНК ЗА РУО-ПЛОВДИВ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJ_Z6UJ3P5hrUKcLDKw7HD4yEAWA02fAMRZksWFoRayGj-Q/viewform

Съобщение

Тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. ще се състои на 15.09.2020 г. от 9.00 ч. на площад „11-ти май“ пред сградата на училището. С цел спазване на противоепидемичните мерки и по указание на МОН на тържеството са поканени само новоприетите ученици и техните родители.

Учениците от 9, 10, 11, 12 клас влизат в сградата на училището в 9.45 ч., през задния вход по класните си стаи за час на класа, спазвайки предварително създадената организация от класните ръководители.

Отново напомняме за спазване на всички противоепидемични мерки въведени от МЗ за присъствие на открито и в закрити помещения..

Съобщение:

Родителска среща за новоприетите ученици от 8 клас ще се проведе в сградата на Хуманитарна гимназия при следната организация:
08.09.2020г. (вторник) – Профил Хуманитарни науки с Английски език ( 8 А, Б, В клас )
09.09.2020г. (сряда) – Профил Хуманитарни науки Немски език ( 8 Д, Е клас )
10.09.2020г. (четвъртък) –  Профил Хуманитарни науки с Френски език и Руски език ( 8 Г, Ж клас )
Начален час 17:30 ч.

Допълнителни указания за кабинет и разпределение на учениците по паралелки ще има на входа на училището.

Свободни места

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява свободни места с профил „Хуманитарни науки“ в:

9 клас

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език. Срок за подаване на документи до 24.08.2020 г.

10 клас

място – с интензивно изучаване на френски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

11 клас

място за момче – с интензивно изучаване на немски език

12 клас 

място за момче – с интензивно изучаване на английски език

място за момиче – с интензивно изучаване на немски език

2 броя места – с интензивно изучаване на френски език

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява, че:

Записването на ученици на II-ри етап на класиране ще се извършва от 21.07.2020 г. до 22.07.2020 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. във фоайето на гимназия.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

На учениците, желаещи да участват във II-ри етап на класиране се предоставя заявление по образец.

По препоръка на училището при записване на учениците в VIII клас е желателно да се представи Талон за профилактичен медицински преглед.

Всички ученици и родители е необходимо да са снабдени с лични предпазни средства.

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

При наличие на карантинирани ученици /родители, което може да се докаже с документ от здравните власти, записването на класиран ученик може да осъществите чрез получаване на електронната поща на училището/hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org/ на сканирани документи: заявление, свидетелство за основно образование и декларация, че са възпрепятствани. След изтичането на карантината следва да се донесат своевременно оригиналите на документите.

Заявление за записване

Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

От ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ уведомява, че:

Записването на ученици на I-ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във II-ри етап на класиране ще се извършва от 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. във фоайето на гимназия.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

На учениците, желаещи да участват във II-ри етап на класиране се предоставя заявление по образец.

По препоръка на училището при записване на учениците в VIII клас е желателно да се представи Талон за профилактичен медицински преглед.

Всички ученици и родители е необходимо да са снабдени с лични предпазни средства.

От ръководството