Съобщение

На 10.09.2019 г. от 17:30 ч. в сградата на училището ще се проведе родителска среща с родителите на новозаписаните ученици в VІІІ клас за предстоящата учебна 2019/2020 г.
Заповядайте!

Записване

Записването в 8-ми клас, след трето класиране, в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се извършва на 30 и 31.07.2019 г. в канцеларията на гимназията от 8,30 до 17,00 часа.

Записване на ученици

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците в VIII клас, приети на първо класиране ще се извърши на 12, 15 и 16.07.2019 г. в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в кабинет №1 на партер от 8.30 до 17.30 ч.

Учениците подават следните документи:

 1. Заявление до Директора
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование
 3. Заявление за:
  • избираемите учебни часове;
  • факултативните учебни часове;
  • часовете за спортни дейности.

Молим да се представи и талон за предварителни медицински прегледи.

Желаещите да участват във втори етап на класиране подават заявление по образец.

 

КРЪГЛА МАСА

Кръгла маса – дискусия

 на тема „Мястото на хуманитарното  образование в съвременния свят”

 

На 23.03.2019 г. (събота) в Актовата зала на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив, се проведе Кръгла маса – дискусия на тема „Мястото на хуманитарното образование в съвременния свят”, организирана от училищното ръководство и педагогическия колектив на гимназията.

Дискусията премина в две части. В първата част бяха разгледани следните проблеми:

 • Какво налага да се защити и преосмисли ролята на хуманитарните науки и хуманитарното знание днес?

–        Новите процеси в съвремието

–        Глобализацията

–        Масираното навлизане на нови технологии – плюсове и минуси

–        Изкушенията на виртуалния свят

–        Подмяната на реалния свят с виртуален

–        Динамика и фрагментарност на настоящето

 • Каква е промяната в социума (и в национален, и в глобален план) и какво е мястото на човека в него? Какви изпитания има пред възможностите за преосмисляне на новия свят?

         В обсъждането на тези проблеми се включиха: Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, г-н Здравко Димитров – областен управител на Пловдив, г-н Спас Гърневски – депутат от ПП ГЕРБ, инж. Иванка Киркова – началник на РУО – Пловдив, г-жа Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация” в МОН, проф. Никола Балабанов – бивш ректор на ПУ, доц. д-р Георги Вълчев – заместник-ректор на СУ, проф. Ивайло Дичев – преподавател в СУ, проф. Веселин Дафов – преподавател в СУ, проф. Добрин Тодоров – преподавател в МГУ, проф. Лучия Антонова-Василева – ИБЕ на БАН.

Във втората част предмет на дискусията бяха следните въпроси:

 • Ролята на хуманитарните дисциплини за отстояване на автентичната човешка личност – традиции и перспективи
 • Реализация и възможности пред завършилите хуманитарно образованиесредно и висше

Сашка Александрова и Самуил Шивачев, преподаватели по история и цивилизация, се включиха със своята презентация за историята и традициите в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”. Евгения Пайташка, преподавател по биология и здравно образование, и Илиана Гечкова, преподавател по история и цивилизация, и двете – бивши възпитаници на гимназията, презентираха интердисциплинарен урок между своите научни дисциплини.

Статистика за реализацията и възможностите пред завършилите Хуманитарната гимназия представиха Пламен Пампулов и Константин Петров.

Предложение за следваща кръгла маса в ПУ „Паисий Хилендарски” направи доц. д-р Надя Чернева. От ПУ присъстваха гл. ас. д-р Милена Стойкова и гл. ас. д-р Златка Ваклева. Становище по темата изразиха директорите на ХГ в Благоевград и ХГ в Сливен. Присъстваха писателят Николай Табаков и Иван Чомаков – кмет на гр. Пловдив в периода 1999-2007 г. Съпричастни към събитието бяха и бивши учители от ХГ.

В дискусията активно се включиха експерти от РУО и бивши възпитаници на гимназията – д-р Атанас Иванов, д-р Борис Стоилов, Радена Драгиева, Иван Кирков, Захари Тонев, Павел Начев, Георги Сорев.

Присъстваха родители, служители на НБ „Иван Вазов” и на музеите в Пловдив.

Училищното ръководство и педагогическият колектив на гимназията благодарят за получените поздравителни адреси на г-жа Янка Такева- председател на СБУ и на г-жа Гергина Тончева – директор на НГДЕК в периода от 1977 г. до 2010 година.


Становище

от

КРЪГЛА МАСА – ДИСКУСИЯ

на тема „Мястото на хуманитарното образование в съвременния свят”

 

На 23.03.2019 г. (събота) в Актовата зала на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив, се проведе Кръгла маса – дискусия на тема „Мястото на хуманитарното образование в съвременния свят”, организирана от училищното ръководство и педагогическия колектив на гимназията.

 

В събитието взеха участие:

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай

Знеполски епископ Арсений

Отец Ангел

Г-жа Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“ към МОН

Г-н Здравко Димитров – Областен управител на Пловдив

Г-жа Анета Кацарска – главен инспектор в отдел „Образование“, община Пловдив

Инж. Иванка Киркова – началник на РУО Пловдив

Г-н Спас Гърневски – депутат от ПП ГЕРБ

Г-н Иван Чомаков  – кмет на град Пловдив в периода 1999-2007 г.

Проф. д.с.н.  Ивайло Дичев – СУ

Проф. Лучия Антонова-Василева – заместник-директор на Института за български език към БАН

Проф. Добрин Тодоров – МГУ

Проф. Веселин Дафов – СУ

Проф. Никола Балабанов – ПУ

Доц. д-р Георги Вълчев – СУ

Доц. д-р Иво Топалилов – ШУ

Доц. д-р Надя Чернева – ПУ

Доц. д-р Симеон Кацаров – ПУ

Гл. ас. д-р Милена Стойкова – ПУ

Гл. ас. д-р Златка Ваклева – ПУ

Гл. ас. д-р Мартина Минева – ПУ

Гл. ас. д-р Борислава Петкова – ПУ

Гл. ас. д-р Мария Витанова

Г-жа Антоанета Кръстанова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО Пловдив

Г-н Георги Делов – старши експерт по български език и литература в РУО Пловдив

Г-н Николай Табаков – писател

Г-жа Рада Банялиева – директор на Музея на авиацията

Г-жа Таня Пилева – методист в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

Г-н Жельо Радев – директор на ХГ – Сливен

Г-н Марин Митов – директор на ХГ – Благоевград

Д-р Атанас Иванов

Д-р Борис Стоилов

Г-жа Радена Драгиева

Г-н Иван Кирков

Инж. Захари Тонев

Г-н Павел Начев

Г-жа Йорданка Раданчева

Г-н Димитър Гъдев

Г-жа Велина Илиева

Г-жа Теодора Георгиева

Г-н Георги Сорев

Г-жа Мила Минева

Г-н Цветан Димитров

Г-жа Олга Ангелова

Г-жа Макрухи Андреева

Г-жа Мария Стефанова

Г-жа Николина Георгиева

Г-жа Тони Отонова

Г-жа Диана Атанасова

Г-жа Лилия Боева

Г-жа Димитрия Родопска

Г-н Светозар Русковски

Г-жа Лили Русковска

Г-жа Соня Киркова

Г-жа Мирела Йорданова

Г-н Желязко Събев

Г-н Здравко Ликов

Г-жа Ана Йовчева

Г-жа Таня Петрова

Г-жа Вилиана Трайкова

Г-жа Женя Делчева

Г-н Константин Петров

Г-жа Галя Томова

Г-жа Пенка Стойчева

Г-н Иван Столинов

Г-жа Екатерина Бойчева

Г-жа Невена Табакова

Г-жа Янушка Узунова

Г-жа Евгения Пайташка

Г-жа Сашка Александрова

Г-жа Мария Пашкулева

Г-жа Илиана Гечкова

Г-жа Ралица Димитрова

Г-н Самуил Шивачев

Г-жа Веселина Брънчева

Г-н Пламен Пампулов

Г-жа Недялка Тошева

Г-жа Бистра Драгойкова

Г-жа Гергана Кендрелиева

Г-жа Веска Милева

Г-жа Христинка Кацарова

Г-жа Дона Иванова

 

Проблемите, които обединиха нашата дискусия, са:

 • Какво налага да се защити и преосмисли ролята на хуманитарните науки и хуманитарното знание днес?

–        Новите процеси в съвремието

–        Глобализацията

–        Масираното навлизане на нови технологии – плюсове и минуси

–        Изкушенията на виртуалния свят

–        Подмяната на реалния свят с виртуален

–        Динамика и фрагментарност на настоящето

 • Промяната в социума и мястото на човека в него

–        Изпитания пред възможностите за преосмисляне на новия свят

 • Ролята на хуманитарните дисциплини за отстояване на автентичната човешка личност

–        Традиции

–        Перспективи

 • Реализация и възможности пред завършилите хуманитарно образованиесредно и висше

 

Други теми, които бяха засегнати:

 • Потребностите на бизнеса и пазара на труда
 • Образователните реформи
 • Връзката между хуманитарните и точните науки
 • Свободата на учителя

 

Участниците се обединиха около следните идеи:

 1. Необходимост от преосмисляне ролята на хуманитарните науки и хуманитарното знание в съвременния свят поради изменящите се реалности.
 2. Необходимост от постоянно съотнасяне на хуманитарното образование към потребностите на времето.
 3. По-голямо застъпване на хуманитарното знание във всеки профил, професия и специалност в системата на училищното образование предвид изграждането на цялостна човешка личност.
 4. Изграждане на визия за необходимите професии в обозрима перспектива.
 5. Необходимост дискусиите да предхождат решенията за съдбата на хуманитарното образование.

 

Направени бяха следните предложения:

 1. Да се провеждат подобни дискусии поне два пъти годишно.
 2. Следващата кръгла маса да се състои в ПУ „Паисий Хилендарски”.
 3. Да се подготви и издаде сборник с материали на участниците в кръглата маса и други съпричастни към проблемите на хуманитарното образование в съвременния свят.

 

 

Посланикът на Португалия посети ХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”

От 2017 г. група ентусиазирани ученици от ХГ”Св.Св.Кирил и Методий” изучават португалски език.

Интересът към един непопулярен за България език не остава незабелязан от посолството на Република Португалия в България.

На 29.11.2018г. гимназията беше посетена от посланика на Португалия Н.Пр. г-жа Елена Кутиньо , придружена от г-жа Анаиза Гордино, директор на института „Камоиш” за България.

Актовата зала се изпълни с любопитни ученици и учители.

По стара традиция гостите бяха посрещнати с хляб и сол , с цветя и сърдечното „Добре дошли”.

България оживя пред очите на присъстващите с пъстротата на народните носии, с легендите и песните. А стиховете на Камоиш /на португалски език!/ истински развълнуваха гостите.

Интерес и аплодисменти предизвика презентацията на Н.Пр. г-жа Кутиньо, която ни поведе по пътищата на Португалия.

А приветствието на директора на гимназията – г-жа Соня Киркова отново ни накара да се почувстваме горди , че сме част от настоящето на едно училище със забележителна история.

Така започна едно ново приятелство.

Три хиляди и осемстотин километра делят земята на България от Португалия, а векове от времето на Вашку да Гама и Магелан. Открити са всички светове, назовани са всички земи …Но когато Духът на откривателството е жив, разстоянията не съществуват, а световете никога не свършват. И те могат да се наричат България и Португалия.

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Част от екипа на Сдружение „Българска история”, удостоено с „Бяла лястовица”  за постижения в областта на родолюбието се срещнаха на 04.12.2018 г с ученици и учители от Хуманитарна гимназия – Пловдив.

Те споделиха с тях какво ги провокира и мотивира  да създадат най-големия исторически сайт с множество интересни рубрики;  да пишат и публикуват статии за малко известни значими личности и факти;  да обикалят българските училища безвъзмездно; да издават книги и да подкрепят каузи!

Презентаторите Иван Кънчев – ръководител на Сдружението и Мартин Стаматов – режисьор представиха образователните филми „Тутраканската епопея” и „Малко известни факти из живота на генерал Стефан Тошев” , за които бяха аплодирани от присъстващите.

Техният  „Урок по родолюбие”  се превърна за всички нас в  „Урок по вдъхновение”

Благодарим на тях и целия екип за родолюбивата кауза, която подкрепят!

Галерия към събитието

Аритмия

В контекста на Националната седмица на четенето(22-26.10.2018 г.) на 25.10.2018 г. от 19,00 часа, актовата зала на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” се изпълни от  ученици и учители, които уважиха своя учител и колега  – Ралица Димитрова. Тя сподели, че провокацията  дебютната й стихосбирка „Аритмия” да се случи, дължи на участниците в НТП „По стъпките на Ботевата чета” и на всички извънсистемни личности…. Гост на представянето бeше емблемата на Пловдивския театър – Симеон Алексиев, който се въплъти в „Първия учител”, посветено на Климент Охридски. Възхита и респект предизвикаха  уместните и мили думи  на г-жа Арабаджиева – учителка по БЕЛ на Ралица до 7-ми клас. Колеги и ученици изненадаха  Ралица като прочетоха любими стихотворения от нейната книжка. Авторът сподели,че вдъхновението е дар и подари на всеки от присъстващите от своята книжка. Вечерта завърши с раздаване на автографи!

Галерия към събитието

На 25.11.2018 г. се проведоха общинските ученически игри на град Пловдив за девойки 8-10 клас в спортният салон на СУ “Патриарх Евтимий“. Отборът на ХГ ”Св. Св. Кирил и Методий” спечели първия си двубой отстранявайки НХГ ”Цанко Лавренов” с чиста победа и много добра игра. По пътя си към финала волейболистките ни надиграха отбора на домакините от СУ ”Патриарх Евтимий” в интересен и успорван мач. За съжаление недостатъчният ни игрови опит в сравнение с отбора на ЕГ ”Иван Вазов” пролича в спора за призовото място, но сме горди от самоотвержената игра на нашите момичета и второто място в община Пловдив. Сребърните медали ни мотивират за още по-усърдни тренировки и по-големи успехи в следващите състезания.

kupa_volley.jpg            gramota_volley.jpg           


Пореден успех!

Международна олимпиада по руски език!
Москва 02-08.12. 2018 г.

Виктория Спасова от XI-ж клас е класирана за участие във финалния кръг на олимпиадата.
Сигурни сме в яркото ти присъствие на сцената на международния форум, Вики!

Успех!


Национално многоезично състезание!

При силна конкуренция и изключително строги критерии от страна на Националната комисия Вяра Трифонова от XI д клас е допусната до участие в Националния кръг на състезанието, което ще се проведе в гр. Велико Търново, на 24. 11. 2018 г.

Искрено ти желаем успех, Вяра!

 

Родителска среща за всички паралелки от VIII до XII клас ще се проведе на 9 октомври 2018 г. – вторник от 18.00 ч.